Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Radom
Nadleśnictwo Radom
48 345 17 22, 48 345 13 69, kom. 600 952 513
48 345 19 05

ul. Janiszewska 48

26-600 Radom

Nadleśniczy
Jerzy Jacek Karaśkiewicz
48 345 17 22, 48 345 13 69
Zastępca Nadleśniczego
Adam Sosnowski
48 345 17 22, 48 345 13 69
Główny Ksiegowy
Edyta Borczuch
48 345 17 22, 48 345 13 69
Inżynier Nadzoru
Krzysztof Kwiatkowski
48 345 17 22, 48 345 13 69
Inżynier Nadzoru
Zbigniew Jamróz
48 345 17 22, 48 345 13 69
Sekretarz
Marcin Dunin
48 345 17 22, 48 345 13 69

Dział Gospodarki Leśnej

Maria Ewa Kopeć
Starszy Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 48 345 17 22, 48 345 13 69
Ewelina Jankowska
Starszy Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 48 345 17 22, 48 345 13 69
Grzegorz Ciesielczuk
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 48 345 17 22, 48 345 13 69, kom. 531 416 371
Anna Michalczyk-Wiech
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 48 345 17 22, 48 345 13 69
Klaudia Aleksandrzak
Instruktor techniczny
Tel.: 48 345 17 22, 48 345 13 69
Hubert Ogar
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 48 345 17 22, 48 345 13 69

Dział Finansowo-Księgowy

Barbara Lis
Starsza Księgowa
Tel.: 48 345 17 22, 48 345 13 69
Magdalena Milczarska
Starsza Księgowa
Tel.: 48 345 17 22, 48 345 13 69
Małgorzata Bil-Seweryn
Starsza Księgowa
Tel.: 48 345 17 22, 48 345 13 69
Sylwia Olszewska
Starsza Księgowa
Tel.: 48 345 17 22, 48 345 13 69
Karolina Gębczyk
Księgowa
Tel.: 48 345 17 22, 48 345 13 69

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Jacek Kwaśniewski
Starszy Referent
Tel.: 48 345 17 22, 48 345 13 69
Marta Antonkiewicz
Starszy Referent
Tel.: 48 345 17 22, 48 345 13 69
Anna Leszczyńska
Starszy Referent
Tel.: 48 345 17 22, 48 345 13 69
Sylwia Figarska
Referent
Tel.: 48 345 17 22, 48 345 13 69

Posterunek Straży Leśnej

Artur Golczewski
Komendant Straży Leśnej
Tel.: 48 345 17 22, 48 345 13 69
Paweł Zawisza
Strażnik leśny
Tel.: 48 345 17 22, 48 345 13 69
Wiktor Bogusz
Strażnik leśny
Tel.: 48 345 17 22, 48 345 13 69

Stanowisko ds. pracowniczych

Justyna Olbryś
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 48 345 17 22, 48 345 13 69

Kierownik Leśnego Ośrodka Edukacyjnego w Jedlni-Letnisku

Bernarda Zegarek
Kierownik
Tel.: 48 322 10 11, 48 322 16 00

Stanowisko ds. Lasów Niepaństwowych

Adam Kopczyński
Specjalista ds. Lasów Niepaństwowych
Tel.: 602 589 736
Grzegorz Rokiciński
Specjalista ds. Lasów Niepaństwowych
Tel.: 696 454 316