Aktualności

W niedzielę 29 stycznia oraz w czwartek 2 lutego przeprowadzone zostaną zimowe badania turystyki na terenie LKP Puszcza Kozienicka. Dotychczasowe wyniki badań wskazują, że turyści szukają w lesie zdrowia, spokoju i realizują swoje zainteresowania.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo Radom informuje, że sprzedaż drewna odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Nr 46 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zasad sprzedaży drewna prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Oferta łowiecka

Nadleśnictwo Radom nadzoruje gospodarkę łowiecką w 24 obwodach łowieckich, dzierżawionych przez 15 kół łowieckich.