Aktualności

21 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Lasów. Tegorocznym obchodom towarzyszy hasło: „Lasy i Zrównoważony Rozwój Miast”. Leśnicy z całego świata wyjaśniają jak duże znaczenie mają lasy i drzewa w miastach i wokół nich.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo Radom informuje, że sprzedaż drewna odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Nr 46 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zasad sprzedaży drewna prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Oferta łowiecka

Nadleśnictwo Radom nadzoruje gospodarkę łowiecką w 24 obwodach łowieckich, dzierżawionych przez 15 kół łowieckich.