Aktualności

Wspólnie z Nadleśnictwami: Kozienice i Zwoleń uczestniczyliśmy w dniu 2 czerwca na placu przy Muszli Koncertowej w Parku im. T. Kościuszki w pikniku integracyjno-prozdrowotnym ,,Zdrowy Radom. Festyn Promocji Zdrowia".

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo Radom informuje, że sprzedaż drewna odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Nr 46 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zasad sprzedaży drewna prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Oferta łowiecka

Nadleśnictwo Radom nadzoruje gospodarkę łowiecką w 24 obwodach łowieckich, dzierżawionych przez 15 kół łowieckich.