Gekennzeichneter Inhalt

Mała Retencja

Nadleśnictwo Radom uczestniczy w projekcie „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" realizowanego w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie:
http://www.ckps.lasy.gov.pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

 

Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 W ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko

 

 

W ramach w/w projektu Nadleśnictwo Radom realizuje modernizację dwóch zbiorników wodnych położonych w:

leśnictwie Jedlnia  oddz. 151g; h o projektowanej powierzchni 8,56 ha

leśnictwie Łaziska oddz. 146 b; c; f  o projektowanej powierzchni 6,42 ha