Aktualności

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu i Nadleśnictwo Staszów wraz z Gazetą Leśną zapraszają 26 maja br. na Konferencję dla przedsiębiorców leśnych, która odbędzie się 26 maja 2018 roku (sobota) na terenie strefy ekonomicznej w Połańcu (ul. Osiecka, wylot z Połańca na Osiek, 28-230 Połaniec) oraz na terenie Nadleśnictwa Staszów. Początek o godz. 9.00, zakończenie ok. godz. 16.00.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo Radom informuje, że sprzedaż drewna odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Nr 46 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zasad sprzedaży drewna prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Oferta łowiecka

Nadleśnictwo Radom nadzoruje gospodarkę łowiecką w 24 obwodach łowieckich, dzierżawionych przez 15 kół łowieckich.