Wydawca treści Wydawca treści

Moje spotkanie z Puszczą

Dwudziesta ósma edycja konkursu przyrodniczego ,,Moje spotkanie z Puszczą” w bieżącym roku odbyła się pod hasłem ,,Puszcza Kozienicka świadkiem walk o Niepodległą”.

Nadleśnictwo Radom już od wielu lat wspomaga Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych – Zespół ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego w tego typu działaniach edukacyjnych.

W tym roku konkurs miał wymiar szczególny, tematyka prac nawiązywała do działań historycznych, które miały miejsce na terenie Puszczy Kozienickiej, a które przyczyniły się do odzyskania Niepodległości przez Polskę.

W konkursie wzięło udział 502 uczniów z 27 szkół, uczestnicy prezentowali prace w trzech kategoriach twórczości (plastyka, literatura, fotografia), które były oceniane w czterech grupach wiekowych. 26 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury w Pionkach odbyło się zakończenie konkursu i wręczenie nagród. Nagrody otrzymało w podziale na grupy i kategorie konkursu 34 uczestników oraz przyznano 22 wyróżnienia.  Uroczystość ta była również uświetniona występem młodzieży i nawiązująca do obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.