Wydawca treści Wydawca treści

,,Wilczym biegiem" przez radomskie lasy

 

   Na terenie Całej Polski w niedzielę trzeciego marca odbyły się biegi ,,Wilczym Tropem” w hołdzie i ku czci Żołnierzy Wyklętych. Na terenie Radomia areną tych wydarzeń kolejny raz stały się lasy Nadleśnictwa Radom wchodzące w skład Puszczy Kozienickiej. W tym dniu odbyły się dwa biegi współorganizowane przez Nadleśnictwo Radom oraz Stowarzyszenie ,,Radom Biegiem” i Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej Jedlińskiego Szczepu ,,Niezłomni”. W obydwu wydarzeniach udział wzięło przeszło 500 osób, oprócz uczestników biegu brali udział w tych wydarzeniach również obecne rodziny biegaczy. Pierwszy bieg rozpoczął się w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym w Jedlni Letnisko i prowadził trasą przez radomskie lasy, gdzie na dwóch dystansach 1963 m i 10 km brali udział biegacze od 15 do 75 roku życia.

   Drugi bieg współorganizowany z Jedlińskim Szczepem ZHP ,,Niezłomni” odbył się wokół Zalewu w Siczkach, gdzie były dostępne trzy trasy  1963 m, 4400 m i 8800 m. Przygotowane akcenty historyczne w czasie tych wydarzeń podkreślały ustanowiony w 2011 roku Narodowy Dzień Pamięci ,,Żołnierzy Wyklętych”.